ՀԱՅԵՐԷՆ

ԼՈՒՐԵՐ Ուրֆայի հովասուն ննջարանները

Ռամազանը պատճառ եղաւ որ եկեղեցիները ժողովուրդի ուշադրութեան արժանանան։ Տրուած ըլլալով որ երկու շինութիւնն ալ օժտուած են կլիմայափոխիչ սարքերով, ուրֆացիներ կու գան այս տաճարներուն մէջ մրափելու մինչեւ իֆթարի ժամը։
ԼՈՒՐԵՐ Արամին պատմութիւնը

Էօզճան Ալփէրի երրորդ ֆիլմի աշխատանքները սկսան՝ 25 Յունիսին Պաթումի մէջ։ Վրաստանի աշխատութիւնները վերջացնելէ յետոյ, ֆիլմի աշխատակազմը այժմ իր աշխատանքները կը շարունակէ Արդուինի Շաւշատ գիւղաքաղաքը։
ԼՈՒՐԵՐ Գիրի «ԿՈՐ»

Համշէնցիք երբ կոր կ՚ըսեն, մի՛ շփոթէք ձեզի ծանօթ կոր գիծի կամ Ակնցիներու կարիճին տուած անուանումով կորին հետ։