Patrik seçimi anketi başlıyor

Düşünce Platformu ile KONDA'nın birlikte hazırlayacağı patriklik seçimine ilişkin anketle ilgili bilgiler gün ışığına çıkmaya başladı. Ekim ayında açıklanacak anketle ilgili merak edilenleri Düşünce Platformu üyeleri anlattı.

8 Ağustos Salı günü Kınalıada Gazturman Gayan Kampı’nda Düşünce Platformu’nun düzenlediği ‘Patriğimizi Biz Seçeceğiz’ toplantısında, platform üyeleri araştırma şirketi KONDA ile anlaşarak patriklik seçimi ile ilgili topluma sorular sorulacağını ve sonuçların Ekim ayında açıklanacağı açıklamışlardı. Anketin içeriği hakkında Düşünce Platformu’na bazı sorular yönelttik. Platformun verdiği bilgileri 5 başlıkta özetledik. 

1- Böyle bir ankete neden ihtiyaç duyuldu?

Dokuz yıldan beri yapılamayan Patrik seçimi, doğaldır ki toplumda bir umutsuzluk ve kırılganlık yarattı. Biz de Düşünce Platformu olarak, Patrik seçimi sürecinde; toplumun hem patrik ve patrikhane, hem de genel sorunlar hakkındaki görüşlerini, beklentilerini anlamak ve değerlendirmek, derlemek istedik. Böylece seçimler sırasında hangi konuların konuşulacağını, ön plana çıkacağını ve adaylardan ve müstakbel patrikten beklentilerin ne olduğunu anlayabiliriz. Bu sadece bizim için değil, adaylar için de çok önemli. Bu anket sonuçları elde edildiğinde adaylar için de önemli bir referans noktası olacaktır.

2- Ermeni Toplumu’nun ana gündem maddesi olan Patriklik Seçimiyle ilgili yapılacak ankette hangi sorulara yer verilecek?

 Anketimizde soruları dört kategori halinde grupladık. Birinci kategoride her ankette olduğu gibi önce yaş, eğitim durumu gibi sosyal profil soruları olacak. İkinci kategoride, Ermeni kimliği ve Ermeni Toplumu’nun sorunlarıyla  ilgili görüşleri anlamaya çalışıyor ve bu yönde sorular yöneltiyoruz. Üçüncü kategori patrik ve patrikhanenin toplumdaki pozisyonu, işlevi hakkındaki sorulardan oluşuyor. Son bölümde ise Patrik Seçimi süreci ve sonrasına ait görüşleri derlemeye çalışıyoruz. 

3-  Bu anket kaç kişiye ulaşmayı hedefliyor?

Bu anketi, Türkiye’nin önemli araştırma şirketlerinden KONDA’nın danışmanlığında ve onların alt yapılarını kullanarak gerçekleştiriyoruz. Özverili desteklerinden dolayı başta Genel Müdür Bekir Ağırdır olmak üzere tüm KONDA çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bize tüm imkanlarını seferber ettiler.

KONDA’nın hesaplamalarına göre, temsiliyet açısından çeşitli kesimlerden yaklaşık 1000 katılımcıya ulaşmayı planlıyoruz. Böylece ulaştığımız   sonuçları Ermeni toplumunun tamamı için genelleyebileceğiz. Bunu başarabilirsek önemli bir temsiliyet yakalamış olacağız. Çünkü bu rakam bütün Ermeni Toplumu’nun hemen hemen ellide biri demek. Seksen milyonluk Türkiye’de bile bütün ülkeyi temsilen 2500-3000 kişiyle yani ülke nüfusunun yaklaşık 25.000’de biriyle anket yapıldığını düşünecek olursak, bu anketin temsiliyeti çok daha fazla olacaktır

4- Anket ne zaman sonuçlanacak?

Ankete, farklı mecralarda birden Eylül ayının ilk yarısında başlamak istiyoruz. Konda'nın özel olarak eğiteceği anket görevlilerimiz internet linki vererek sosyal medya hesapları üzerinden de yapmaya çalışacağız. Böylelikle denek sayısını da artırmış olacağız. Dolayısıyla genç gönüllülerimize destek olmanızı rica ediyoruz. 

Anketi en geç iki ay içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Her şey istediğimiz gibi gerçekleşirse Ekim ayı sonunda nihai sonuçları açıklamayı umuyoruz.

5 -  Patrik Seçiminin dışında ne gibi verilere ulaşılması hedefleniyor?   

Sosyal profil soruları sayesinde Ermeni Toplumu’nun genel sosyal durumuyla ilgili sonuçlara da ulaşmış olacağız. Örneğin, ortalama eğitim durumu hangi seviyededir, yaş ve meslek dağılımı nasıldır, Ermenice bilenlerin oranı nedir gibi. Ayrıca, anketin ana konusu olan patrik ve patrikhane ile ilgili soruların yanı sıra, deneklerin Ermeni olmak, Ermeni olmanın gerekleri, toplumun en önemli sorunları ve geleceği gibi konularda neler düşündüğünü de tespit etmeye çalışacağız.

Kategoriler

Toplum Dernekler KiliseYazar Hakkında