KONDA’dan yeni araştırma: ‘Türkiye Toplumunda İnsan Hakları Algısı ve Farkındalığı’

KONDA Araştırma, Civil Rights Defenders (CDR) için hazırladığı Ekim 2021 tarihli ‘Türkiye Toplumunda İnsan Hakları Algısı ve Farkındalığı’ raporunu yayınladı. Rapor, 9 Aralık Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaşıldı.

Türkiye’deki insan hakları ihlallerini, ayrımcılık türlerini ve Türkiye’nin insan hakları alanındaki faaliyetlerini ortaya koyan raporun sunumunu KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır yaptı.

İsveç merkezli Civil Rights Defenders’ın temsilcisi Ivana Randjelovic de kuruluşun araştırma kapsamında amaçladıklarını ve faaliyet alanlarını özetledi: “Özellikle Avrupa’daki baskıcı toplumlarda siyasi hakların geliştirilmesine odaklanarak hukuk ve ifade özgürlüğü alanlarındaki hak ihlallerini ve bu alanlardaki insan hakları faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Benzer çalışmaları dört kıtada yürütüyoruz. Türkiye’dekine benzer bir çalışmayı ise tüm Balkan ülkelerinde sürdürüyoruz. Özellikle azınlık haklarının geliştirilmesi, ifade özgürlüğü ve ağ kurma konularında çalışmalarımıza özenle devam ediyoruz.”

En çok siyasetçiler ihlal ediyor

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de insan haklarını %56’lık oranla en fazla siyasetçiler ihlal ederken, medya da %32’lik oranla bu alanda siyasetçileri takip ediyor.

Türkiye’nin insan hakları alanındaki sorunlarını mevcut hiçbir partinin çözemeyeceği algısı toplum geneline hakim. Toplumun %15’i AKP’nin, %9’u CHP’nin, %7’si İyi Parti’nin insan hakları sorununu çözebileceğini düşünüyor. Buna karşın %38 gibi çarpıcı bir oran, Türkiye’nin insan hakları alanında bir gelişme kaydedemeyeceğini ifade ediyor.

Topluma göre en önemli üç insan hakkı şöyle: Yaşama hakkı, ifade ve düşünce özgürlüğü ve iyi bir eğitime erişim hakkı. En az önem atfedilen haklarsa örgütlenme, protesto, toplantı ve gösteri hakkı.

Toplumun yarısı kendini LGBTİ+’lara uzak hissediyor

Yurttaşlara yöneltilen ayrımcılık temelindeki sorular, ayrımcılığın sürdürülen politikalarla ilgisini açıkça ortaya koyuyor. Araştırmanın sonuçlarına göre toplumun %50’si LGBTİ+’lara uzak hissediyor. Her iki kişiden birinin kendini uzak hissettiği LGBTİ+’lar, toplumun kendini en uzak hissettiği kesim. Toplumda en çok haksızlığa uğradığı düşünülen gruplarsa kadınlar, yoksullar, Kürtler ve gençler.