Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği'nde değişiklik

Resmi Gazete'nin bugünkü (17 Eylül) sayısıyla Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği'nde 5 maddelik bir değişiklik yapıldı. 15'ten az vakfı olan toplumlara il genelinde seçim yapma imkanı getirildi. Ayrıca vakıflar, seçmen listelerini, bulundukları seçim çevresindeki tüm seçmenleri kapsayacak şekilde VGM'ye iletecek.

Değişiklik şöyle:

"MADDE 1- 18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, İstanbul ili içinde aynı cemaat mensuplarından oluşan cemaat vakfı sayısının on beşten az olması halinde seçim çevresi tüm ildir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Vakıf, seçime ilişkin yönetim kurulu kararını, seçim çevresini, seçim tarihini, bulunduğu seçim çevresindeki seçmenlik şartlarını haiz tüm cemaat mensuplarını tespit ederek oluşturduğu seçmen listelerini, seçim tertip heyetinin kimlerden oluştuğunu, seçim tarihinden en az altmış gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne yazı ile bildirir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vakıfta kayıtlı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür."

Söz konusu değişikliğin yapılacağı geçen hafta vakıf yöneticilerinin İçişleri Bakanı Soylu ile yaptığı toplantıda netleşmişti

15'ten az vakfı olan toplumlara il genelinde seçim imkanı getirilirken, Rum ve Ermeni toplumlarının bu uygulamanın dışında kalacağı belirtilmişti. Rum toplumunun yanısıra  Ermeni toplumundan dört ulusal vakıf, Tıbrevank, Karagözyan, Getronagan ve Kalfayan da, il genelinde seçim yapmak istiyordu. Bu dört vakfın bu konudaki çalışmaları sürüyor. 

Seçmen çevresi maddesi ise Ortaköy ve Büyükdere vakfının geniş bölgesel seçmen listesi yerine 800 kişilik dar bir liste ile VGM'ye başvurması sonrasında yaşanan tartışmaların neticesinde getirildi. 

Kategoriler

Toplum