Ayp - Pen - Kim (Soru sözcükleri)

Şuşan Özoğlu ile Radyo Agos’ta Ermenice dersleri her cumartesi saat 10.00’da, Açık Radyo 94.9’da. Bu dersin konusu soru sözcükleri.

 

 

 

Ur - Nerede? 

Kani - Kaç?

Tekil                                                                                     Çoğul

1.            Şahıs ........ Ur  yem / em – Neredeyim?                              Ur  yenk / enk – Neredeyiz?

2.            Şahıs ........ Ur  yes / es – Neredesin?                    Ur ek – Neredesiniz?

3.            Şahıs ........ Ur  e  - Nerededir?                                 Ur yen / en – Neredeler? 

 

Kani had - Kaç tane?

Kani had e - Kaç tanedir?

Kani kilo e - Kaç kilodur?

Kani metr e - Kaç metredir?

Kani lira e - Kaç liradır?

 

KELİMELER

Aç – sağ

Tsakh – sol

Goğm – taraf, yön

Ver – yukarı

Var – aşağı

Hos – burada

Hot – şurada

Hon – orada

Had – tane

Lira – lira

 

ÖRNEK CÜMLELER

Dunı ur e?

Dunı aç goğmn e.

Khanutı ur e?

Khanutı gam aç goğmn e gam tsakh goğmı.

Varı çe, vern e.

Aç goğmı çe, tsakh goğmn e.

Hima ur yenk / enk?

Kirks ur e?

Kirkt hos e?

Dedragt ur e?

Dedrags hon e.

Kani had madid?

Hink had madid

Kani kilo yes / es?

Vatsun kilo yem / em.